Tag: Căn hộ tồn kho

Bán được 30% căn hộ tồn kho

TTO - Trong 9 tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp đã bán được 30% số căn hộ tồn kho năm 2012. Tuy nhiên số dự án bất động sản ngưng triển khai lại tăng gấp đôi so với năm ngoái.