Tag: Cán bộ sát hạch

Thi giấy phép lái xe máy: Chấm điểm bằng “mắt thần”

TT - Từ ngày 1-7-2016, người dự thi lấy giấy phép lái xe máy trong cả nước sẽ được chấm điểm tự động bằng “mắt thần” trên hình đối với phần thi thực hành, thay vì hiện nay là thi thủ công do cán bộ sát hạch chấm điểm.