Tag: cán bộ địa phương

Xử lý kỷ luật một số cán bộ ở địa phương

TT - Ngày 29-7, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã có thông báo về kỳ họp thứ 32 và 33 của ủy ban. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét và kết luận các nội dung sau: