Tag: cấm dự thầu

Tỉnh ủy Kiên Giang cấm dự thầu 3 năm đối với một doanh nghiệp, vì sao?

Công ty Cường Phát bị văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang cấm dự thầu các công trình khối Đảng trong 3 năm, vì đơn vị này đã gian lận trong dự thầu dự án cải tạo, nâng cấp chống ngập trong khuôn viên Tỉnh ủy.