Tag: CALIxHOME

Những ‘trợ lý ảo’ cho việc luyện tập tại nhà

Tuy các phòng gym phải tạm ngưng hoạt động để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, nhưng mọi người đã có những cách khác nhau để duy trì cường độ tập luyện cho riêng mình.