Tag: cai nghiện cho trẻ em

Tính phương án cho trẻ dưới 18 tuổi ở cơ sở cai nghiện ma túy đi học ở trường bình thường

TTO - Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc đảm bảo quyền học tập cho các em ở các cơ sở cai nghiện bắt buộc đã được quy định, tuy nhiên, từ thực tế cho thấy việc tổ chức sẽ không hề đơn giản, cần phương án cụ thể.