Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022

  • Cái đống un

    Cái đống un

    TT - Hằng năm, cứ vào độ cuối tháng 10 âm lịch, khi lúa mùa ngoài đồng bắt đầu trĩu hạt thì cũng là lúc một mùa bấc nữa lại về. Với ký ức tuổi thơ, mùa bấc gợi cho tôi nhiều của thời trẻ dại.