Tag: Cách nào nhận biết khí H2S, tránh nguy cơ ngộ độc?

Cách nào nhận biết khí H2S, tránh nguy cơ ngộ độc?

TTO - Trong tự nhiên, khí H2S có tác động rất mạnh và nhanh đối với cơ thể, gần giống chất độc xyanua.