Tag: Các triệu chứng mới ở bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2

Các triệu chứng mới ở bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2

Dù đã 17 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các triệu chứng mới vẫn tiếp tục được phát hiện, đòi hỏi giới khoa học phải theo sát những triệu chứng này.