Tag: Các khoản thu đầu năm học

Yêu cầu công khai các khoản thu đầu năm, xây trường học đúng quy định

TTO - Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, kiểm tra các dự án khu đô thị mới, có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư dành quỹ đất và xây dựng các trường học theo quy hoạch đã được phê duyệt.