Tag: Các doanh nghiệp châu Âu tắt đèn, giảm giờ hoạt động để tiết kiệm năng lượng

Các doanh nghiệp châu Âu tắt đèn, giảm giờ hoạt động để tiết kiệm năng lượng

Khi hóa đơn điện tăng lên, một số nhà bán lẻ châu Âu đã tắt đèn và giảm thời gian hoạt động để tiết kiệm khí đốt trong mùa đông này.