Tag: Bút Passive

Samsung Flip 3 đáp ứng xu hướng ứng dụng công nghệ trong giáo dục

Được xem là xu hướng giáo dục của tương lai, 'công nghệ giáo dục' (EdTech) ngày càng trở nên quan trọng trong hệ thống giáo dục tại nhiều quốc gia.