Tag: bút điện tử S Pen

Các ứng dụng giúp sức bút điện tử S Pen

TTO - Những ứng dụng gia tăng thêm sức mạnh, hiệu năng và sáng tạo cho bút điện tử (stylus) S Pen trên smartphone Galaxy Note 5. Tất cả ứng dụng đều miễn phí.

"Vũ khí" của Galaxy Note 5 có gì mới?

TTO - Từ một phụ kiện đi kèm trong phiên bản thử nghiệm ban đầu, bút điện tử (stylus) S Pen trở thành "át chủ bài" của Galaxy Note 5 với thiết kế và tính năng mới.