Tag: bước ngoặc

Bước ngoặt cuộc đời của cô nhân viên kiểm định

Sau khi có quyết định chi trả quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm, chị Đỗ Thị Thanh Loan ở Đắk Lắk nhận thấy đây là nhu cầu cần thiết cho mỗi gia đình.