Tag: Bùi Cao Ngọc Quỳnh

Vừa rời chức chủ tịch Novaland, ông Bùi Xuân Huy đăng ký bán gần 15 triệu cổ phiếu

Thời gian cựu chủ tịch Bùi Xuân Huy dự kiến bán cổ phiếu Novaland trùng với thời gian con gái ông Bùi Thành Nhơn dự kiến mua cổ phiếu.