Tag: Brother Vietnam

Brother Vietnam được bầu chọn ‘100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023’

Brother International (Việt Nam) được bầu chọn là một trong top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam. Gỉai thưởng do công ty Anphabe tổ chức thường niên, với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).