Tag: Branded residence

Nhà ở thương hiệu sẽ là mô hình đầu tư hốt bạc trong tương lai?

Mô hình nhà ở có thương hiệu (branded residence) không xa lạ trên thế giới nhưng lại khá mới mẻ tại những thị trường đang phát triển như Việt Nam.