Tag: Bớt xén tiền cứu trợ

Nhận cứu trợ lũ lụt 500 ngàn, bị thôn thu lại 400 ngàn

TTO - Khi đoàn từ thiện vừa đi khỏi, cán bộ thôn Trung Thôn đã đến từng hộ vừa được nhận tiền cứu trợ bão lũ 500 ngàn đồng/hộ yêu cầu nộp lại 400 ngàn đồng.