Tag: Bột mì Mỹ

Cội nguồn lênh đênh của món ramen

TTO - Chính chợ đen và bột mì Mỹ nhập khẩu đã khiến món ramen thành phổ biến qua những người bán dạo ramen bất hợp pháp của Tokyo thời hậu chiến.