Tag: bóng bàn nữ

Bưu điện TP.HCM chia tay bóng bàn nữ TP.HCM

TT - Sau 13 năm gắn bó, Bưu điện TP.HCM đã quyết định trả đội bóng bàn nữ Viễn Thông TP.HCM về Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM trong giai đoạn đội bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.

Bưu điện TP.HCM chia tay bóng bàn nữ TP.HCM

TT - Sau 13 năm gắn bó, Bưu điện TP.HCM đã quyết định trả đội bóng bàn nữ Viễn Thông TP.HCM về Sở Văn hóa - thể thao và du lịch TP.HCM trong giai đoạn đội bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.