Tag: bồi thường giải tỏa

Dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng thêm tiền, lùi thời điểm hoàn thành

Tổng vốn đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 tăng hơn 1.600 tỉ đồng và thời hạn hoàn thành được lùi sang năm 2026 thay vì năm 2025.