Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ

17/05/2019 16:31 GMT+7

TTO - Trong hai ngày 18 và 19-5, chương trình hội thảo khoa học Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh' tại Hà Nội.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức đúng dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của Di chúc.

Ngày 18-5, hội thảo được tổ chức thành 3 phiên chuyên đề với các nội dung: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phong trào hành động cách mạng - môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên" và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 19-5 sẽ diễn ra hội thảo phiên toàn thể với chủ đề Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia, các trí thức trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho biết hiện nay đã có 158 bài tham luận của các nhà khoa học, trí thức, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được chọn lựa đưa vào kỷ yếu hội thảo. 

Tuổi Trẻ Online xin trích đăng những nội dung của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 1.
Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 2.
Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 3.
Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 4.
Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 5.
Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 6.
Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 7.
Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Bác Hồ - Ảnh 8.
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tầm vóc cương lĩnh xây dựng đất nước Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh mang tầm vóc cương lĩnh xây dựng đất nước

TTO - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh cả cuộc đời của Bác, đúc kết, tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, bản lĩnh, tình cảm của một lãnh tụ, một con người vì nước, vì dân.

H.T.
Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận