Tag: Bộ tư pháp Đức

Đức muốn xóa bỏ những 'phát ngôn thù địch' trên Facebook, Twitter

TTO - Các tiểu bang Đức đã soạn thảo một danh sách các yêu cầu nhằm thắt chặt luật buộc các công ty truyền thông xã hội như Facebook và Twitter phải xóa bỏ những phát ngôn thù địch trên trang mạng của họ.