Tag: Bộ Tài nguyên

‘Rất khó tiếp cận các báo cáo đánh giá tác động môi trường'

TTO - Luật 2014 đã quy định công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường song các chuyên gia nói rất khó tiếp cận được báo cáo, đòi hỏi Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) quy rõ trách nhiệm công khai, tránh tình trạng né tránh như lâu nay.

8 nhóm sản phẩm thải bỏ phải thu hồi, xử lý

TT - Bộ Tài nguyên - môi trường đã dự thảo, lấy ý kiến và chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về thu hồi, xử lý một số sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ.