​Bổ sung Quỹ tên đường tại TP.HCM

18/10/2016 11:07 GMT+7

UBND TP.HCM vừa quyết định bổ sung tên 13 nhân vật lịch sử và 1 sự kiện lịch sử vào Quỹ tên đường tại TP.HCM.

Các nhân vật và sự kiện lịch sử bao gồm: Phạm Tu; Nguyễn Cơ Thạch; Cao Đăng Chiếm; Nguyễn Văn Khối; Hoàng Trọng Mậu; Nguyễn Thị Lựu; Trần Hữu Nghiệp; Nguyễn Văn Trí; Trần Văn Sắc; Thẩm Thệ Hà; Trần Quý Kiên; Nguyễn Đình Khánh; Trần Văn Khê; 30 tháng 4.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao và các sở-ngành chức năng, UBND các quận-huyện được giao tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt mới và sửa đổi tên đường trên địa bàn TP.HCM.

Nguồn: UBND TP.HCM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận