Tag: Bộ quy tắc bảo vệ trẻ em trên mạng

TikTok - 'quá nhanh quá nguy hiểm' - Kỳ cuối: Sắp có bộ quy tắc bảo vệ trẻ em trên mạng

TTO - Mới đây một chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên mạng đã được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ký thông qua, trong đó nhiều giải pháp từ pháp luật, giáo dục, kỹ thuật - công nghệ được đưa ra để bảo vệ trẻ trên mạng.