Tag: Bộ máy quản lý

Quản lý thị trường cũng đau đầu với hàng gian, hàng giả

TTO - Hàng gian, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ nhức nhối đến mức cơ quan quản lý thị trường buộc phải thừa nhận chưa có giải pháp xử lý hữu hiệu.

Ba đề xuất để đất nước vượt qua thách thức

TTO - Để vượt qua những thách thức, ngoài việc kêu gọi đảng viên, chúng ta nhất thiết cần thêm những giải pháp kỹ thuật cụ thể để tạo ra những thể chế khỏe mạnh hơn, thích hợp hơn cho một đất nước hiện đại.