Tag: bỏ ăn thịt chó

'Ăn thịt gà, bò, heo cũng không tốt đẹp hơn so với ăn thịt chó': đúng không?

TTO - Đã ăn thịt động vật thì ăn toàn bộ hay chỉ ăn một số loài phổ biến (như heo, bò, gà) cũng như nhau. Chính vì vậy, những người cho rằng không nên ăn thịt chó vì lý do nhân văn thì nên ăn chay trường.