Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Biên soạn từ điển bách khoa, tham ô 471 triệu đồng

25/11/2006 03:51 GMT+7

TT - Cơ quan công an vừa làm rõ một số nội dung sai phạm xảy ra tại Hội đồng quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, xác định chủ tịch hội đồng - ông Hà Ngọc Trạc - đã cố ý làm trái các qui định của Nhà nước. Ngoài ra, nhiều cán bộ thuộc hội đồng đã có hành vi tham ô tài sản với số tiền hơn 471 triệu đồng.

Theo cơ quan công an, ông Hà Ngọc Trạc đã ký duyệt thanh toán hai lần cùng một đầu việc với hàng loạt hợp đồng, tạo điều kiện cho nhân viên dưới quyền tham ô. Chỉ trong việc mua bán máy tính, bằng hình thức ký duyệt chi một lần bằng tiền mặt và một lần ký duyệt chi qua tài khoản, kế toán trưởng Nguyễn Hiền Lương đã rút được 56,6 triệu đồng.

Tương tự, thủ quĩ Trần Hồng Hạnh đã lập chứng từ khống chi cộng tác viên biên soạn từ điển tập 3 và 4 để tham ô 27,9 triệu đồng; thanh toán khống bảo hiểm xã hội 78,6 triệu đồng; lập khống chứng từ trong việc xử lý mục tên riêng nước ngoài, trong việc bán sách tại TP.HCM, trong thanh toán tiền điện thoại... Hầu hết các khoản tiền trên Lương và Hạnh khai đã chia cho một số cá nhân ở hội đồng.

M.QUANG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận