Tag: biên chế công chức tp.hcm

Đề xuất biên chế công chức UBND phường của TP.HCM xác định theo dân số

Bộ Nội vụ đề xuất số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND phường ở TP.HCM được xác định theo quy mô dân số của phường.

TP.HCM kiến nghị mỗi phường thêm 2 công chức, mỗi 15.000 dân được thêm 1 công chức

TTO - UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép tăng số lượng công chức làm việc tại phường từ bình quân 15 người/phường thành 17 người đối với các phường có 30.000 dân trở xuống, và cứ tăng 15.000 dân được thêm 1 công chức.