Bị vong lục là gì ?

27/11/2006 14:37 GMT+7

TTO - * Tôi thấy đưa tin trong Hồ sơ gia nhập WTO của Việt Nam có công đoạn trình Bị vong lục. Vậy Bị vong lục nghĩa là gì? Xin Chuyên mục Thường thức về WTO cho biết. (Bui Ngoc Hung).

- Theo Từ điển Tiếng Việt - NXB Văn Hóa Thông Tin - Bùi Đức Tịnh biên soạn, Bị vong lục được định nghĩa: là văn bản ngoại giao trình bày lịch sử một vấn đề để tranh thủ dư luận hay làm cơ sở cho bang giao.

Khi VN gia nhập WTO, bước gửi bị vong lục cho ban thư Ký WTO là bước thứ 3 mà VN phải tiến hành trong quá trình gia nhập tổ chức này. Bị vong lục này sẽ là nền tảng cho việc xem xét của Ban công tác xét duyệt.

Các cuộc họp tiếp theo của Ban công tác xét duyệt sẽ xem xét các câu hỏi đặt ra bởi các thành viên WTO đối với thông tin của bị vong lục và các trả lời của chính phủ xin gia nhập.

Bị vong lục thực chất là bản tóm tắt toàn bộ hệ thống cơ chế, chính sách kinh tế, thương mại của Việt Nam. Bị vong lục không chỉ giới thiệu tổng quan về nền kinh tế, các chính sách kinh tế vĩ mô, cơ sở hoạch định và thực thi chính sách, mà còn cung cấp các thông tin chi tiết về chính sách liên quan tới thương mại hàng hóa, dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi qua địa chỉ tto@tuoitre.com.vn. Tuổi Trẻ Online sẽ kết hợp với các chuyên gia giúp bạn giải đáp 1.001 các thắc mắc thường thức về WTO. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO - wto.org; Tài liệu tìm hiểu về WTO - sách do Thứ Trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự chủ biên
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận