Tag: Bỉ sản xuất kim cương đạt chất lượng tương tự kim cương tự nhiên

Bỉ sản xuất kim cương đạt chất lượng tương tự kim cương tự nhiên

Một công ty của Bỉ vừa phát triển thành công công nghệ sản xuất kim cương tinh khiết tương tự kim cương tự nhiên.