Thứ 7, ngày 11 tháng 7 năm 2020

  • ​Sự khốn cùng của “tư duy triệu phú”

    ​Sự khốn cùng của “tư duy triệu phú”

    Cuộc sống khó khăn và rối ren, bạn cần một lời khuyên, nhưng từ đâu? Với nhiều người, giải pháp gần nhất là đi mua một cuốn “self-help”. Khái niệm sách “self help” rất rộng, nhưng thường được hiểu là loại sách dạy tu thân, học làm người, chứa đầy lời khuyên thông tuệ và các “bí kíp” để nhanh giàu, nhanh khôn, nhanh thành công...