Tag: Bhutan đứng đầu thế giới về giảm lượng khí thải carbon

Bhutan đứng đầu thế giới về giảm lượng khí thải carbon

Bhutan là 1 trong 3 quốc gia duy nhất trên hành tinh có thể tự hào về việc đáp ứng các cam kết về môi trường, cho phép vương quốc nhỏ bé ở dãy Himalaya này có mức cân bằng carbon âm.