Tag: Benjamin Franklin

Những  lời trăn trối thú vị nhất thế giới

Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Steve Jobs và nhiều nhân vật kiệt xuất khác, đã chọn lời trăn trối cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh con người như thế nào?

Người đứng sau phát minh cột thu lôi lịch sử

TTO - Tháng 6 tới đây là tròn 268 năm từ ngày nhà vật lý học người Mỹ Benjamin Franklin thực hiện thí nghiệm để phát minh ra cột thu lôi.

Gặp lại Những gương mặt làm thay đổi thế giới

TT - Những gương mặt làm thay đổi thế giới - họ là những ai? Rất quen thuộc và rất nổi tiếng: Marie Curie, Albert Einstein, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Harry Houdini...