Tag: Bệnh trào ngược bàng quang - niệu quản ở trẻ em

Bệnh trào ngược bàng quang - niệu quản ở trẻ em

Bình thường nước tiểu chỉ chảy một chiều từ thận xuống bàng quang. Nếu nước tiểu từ bàng quang chảy ngược lên thận thì được gọi là trào ngược bàng quang - niệu quản.