Tag: Bệnh Parkin

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức chương trình tư vấn: Những tiến bộ trong điều trị bệnh Parkinson

Nhằm hưởng ứng ngày Parkinson thế giới 11-4, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức chương trình sinh hoạt cộng đồng người bệnh với chủ đề "Những tiến bộ trong điều trị bệnh Parkinson thế giới và VN"