Tag: Bến Lứt Long Thành

Thủ tướng ra tối hậu thư giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm

TTO - Nhiều công trình trọng điểm ngành giao thông như dự án xây dựng một số đường bộ cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông, sân bay Long Thành... được Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng với thời hạn cụ thể.