Tag: Bê tông DUFAGO

Bê tông DUFAGO Quảng Ngãi sản xuất bê tông cốt sợi mác cao 450

Với vai trò là nhà sản xuất bê tông thương phẩm chất lượng và uy tín tại thị trường miền Trung, mới đây bê tông Dufago Quảng Ngãi đã lần đầu tiên sản xuất những sản phẩm bê tông mác cao, như mác 450-700.