Tag: Be-Cake

Ngân hàng số Cake mở thẻ tín dụng online trong 2 phút

Be-Cake là thẻ tín dụng đồng thương hiệu giữa nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ và ngân hàng số, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ, đặc biệt là Gen Z.