Tag: bắt mại dâm

Hai anh em ruột điều hành nhà hàng ở quận 5 có đến 40 nhân viên bán dâm

Chủ nhà hàng ở quận 5, TP.HCM chủ trương cho 40 nhân viên nữ bán dâm và phục vụ khách hàng từ A đến Z.