Tag: bất động sản tiêu điểm

Xu hướng phát triển sản phẩm tại ba thị trường bất động sản tiêu điểm

Theo nhìn nhận từ các chuyên gia, ba thị trường bất động sản (BĐS) nhà ở sôi động của Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đang có những hướng phát triển tập trung vào những dòng sản phẩm riêng biệt.