Tag: bất cập hạ tầng giao thông

TP.HCM đẩy nhanh khắc phục hàng trăm bất cập hạ tầng, tổ chức giao thông

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải quyết bất cập hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông trên địa bàn TP.HCM.