Tag: Báo tuyết chưa tiêm vaccine mắc COVID-19

Báo tuyết chưa tiêm vaccine mắc COVID-19

Một con báo tuyết tại Sở thú San Diego, Mỹ, chưa được tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 đã nhiễm virus SARS-CoV-2.