Tag: Bảo tồn rùa biển ở Vườn quốc gia Núi Chúa

Ngắm ngôi nhà 'Anh hùng' xây trên vách đá Ninh Thuận

TTO - Hero House (Ngôi nhà Anh hùng) nằm ở khu vực Bãi Thịt, nơi rùa biển thường đến đẻ trứng thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận. Ngôi nhà được xây dựng từ sự quyên góp của cộng đồng dành cho công tác bảo tồn rùa biển.