Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022

  • Chữa lành các mối quan hệ

    Chữa lành các mối quan hệ

    TTCT - Vấn đề cấp bách nhất của ngành giáo dục hiện nay là chữa lành các mối quan hệ giữa thầy - trò; giáo viên - phụ huynh; các cấp quản lý giáo dục - nhà giáo bởi các mối quan hệ này đang chịu nhiều tác động nên bị méo mó, không còn tuân theo những quy luật bình thường như trước.