Tag: Báo cáo Phát triển Bền vững 2021

Tập đoàn Home Credit công bố Báo cáo Phát triển Bền vững 2021

Báo cáo Phát triển Bền vững 2021 vừa được Tập đoàn Home Credit công bố, nêu bật những bước tiến trong việc đem lại lợi ích về tài chính toàn diện dưới sự dẫn dắt của chuyển đổi số, được xây dựng dựa trên lịch sử hoạt động có trách nhiệm của công ty.