Tag: bản sao công chứng sổ đỏ

Mua nhà ở xã hội phải có bản sao công chứng sổ đỏ... nhà trọ

Muốn mua nhà ở xã hội phải nộp thêm bản sao công chứng sổ đỏ của ngôi nhà... đang thuê trọ, phải thu thập căn cước công dân của tất cả các thành viên trong gia đình, xác nhận điều kiện thu nhập, thực trạng nhà ở.