Tag: bản quyền AFF Cup

Trị giá bản quyền AFF Cup vẫn là dấu hỏi

TT - Ngày 21-9, Công ty TNHH Dentsu Alpha đã có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc đàm phán bản quyền AFF Suzuki Cup 2012.

Trị giá bản quyền AFF Cup vẫn là dấu hỏi

TT - Ngày 21-9, Công ty TNHH Dentsu Alpha đã có công văn gửi các cơ quan báo chí về việc đàm phán bản quyền AFF Suzuki Cup 2012.