Tag: Ban IV

Tồn kho cao, có doanh nghiệp bán 149 năm mới hết giỏ hàng

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) vừa có báo cáo phân tích áp lực dòng tiền của doanh nghiệp, và cho rằng đây là thời điểm phải khoan thư sức dân.

Kiến nghị dừng thu phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM

TTO - Các hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị dừng việc thu phí hạ tầng cảng biển tại TP.HCM để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển.

Nặng gánh chi phí xét nghiệm, doanh nghiệp khó tuyển lao động

TTO - Mặc dù có dấu hiệu phục hồi trong sản xuất kinh doanh, những khó khăn về thu hút lao động, các chi phí đầu vào gia tăng khiến doanh nghiệp đề xuất cần có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Cạn dòng tiền, nhiều doanh nghiệp chỉ 'sống được dưới 1 tháng'

TTO - Dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ khiến nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động hoặc chỉ còn dòng tiền để duy trì "ít hơn 1 tháng".

Khảo sát doanh nghiệp: Gói hỗ trợ lần 2 cần chính sách để củng cố niềm tin

TTO - Đang có sự suy giảm niềm tin của doanh nghiệp khi được hỏi về hiệu quả các chính sách đã ban hành nên gói hỗ trợ lần 2 cần hướng tới việc củng cố niềm tin cho doanh nghiệp.